ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, J. Tysul, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 TYSNES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau J. Tysul Jones

Short Title: Jones, J. Tysul, papurau (papers)

Creation date(s): 1888-1985 (crynhowyd [1924]-1985)

Level of description: Fonds

Extent: 0.09 metrau ciwbig (11 bocs)

Name of creator(s): John Tysul Jones; Sarnicol

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd John Tysul Jones (1902-1986), o Landysul, Ceredigion, yn brifathro ysgol. Ar ôl mynychu Ysgol Uwchradd Llandysul, graddiodd mewn Cymraeg o Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn 1923, a derbyniodd MA yn 1959. Ymysg ei gyfeillion yn Aberystwyth yr oedd Waldo Williams (1904-1971) ac Idwal Jones (1895-1937). Bu'n athro Cymraeg ym Merthyr Tudful, sir Forgannwg, ac yn Abertawe, yn bennaeth adran yn Llandysul, ac yna'n brifathro Ysgol Uwchradd Fodern Henllan ac Ysgol Uwchradd Castell Newydd Emlyn, sir Gaerfyrddin, [1957]-1967. Priododd Mair Harford Evans o sir Gaerfyrddin, a chawsant un ferch. Bu farw ym Mai 1986. Bu'n olygydd y gyfrol flynyddol, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau (Llandysul, [1969]-[1976], a chyfrol o erthyglau'r Athro Evan James Williams (Llandysul,1971). Ef oedd golygydd Ar Fanc Sion Cwilt (Llandysul,1972) gan Sarnicol (perthynas iddo). Yr oedd Thomas Jacob Thomas (Sarnicol,1873-1945) yn athro ysgol, awdur a bardd.

CONTENT

Scope and content/abstract: Llawysgrifau a phapurau eraill a grynhowyd ac a gasglwyd gan J. Tysul Jones, yn cynnwys llythyrau,1924-1985; papurau ymchwil ar gyfer astudiaeth destunol a gramadegol o Hystoria Lucidar, ynghyd â geirfa lawn, ar gyfer ei draethawd MA, 1958; deunydd yn ymwneud â hanes Llandysul a'r cylch, 1888-[1985]; llawysgrifau o ddeunydd a ysgrifennwyd neu a gyfieithwyd ganddo,1936-1970; torion papur ynglŷn â J. Tysul Jones ac eraill,1912-1971; nodiadau a deunydd arall, 1926-1970, ynglŷn ag Idwal Jones, Waldo Williams, Ifan Jones, ac unigolion o ardal Llandysul; llawysgrif gan neu'n ymwneud â Sarnicol,1889-[1975], yn cynnwys cerddi yn ei law, [1944], copi yn ei law o'i gyfrol Storiau ar Gân (Dinbych, 1936), 1936-1938, adysgrifau a thorion papur newydd o'i waith, 1907-[1975], llythyrau at J. Tysul Jones ynghylch Sarnicol,1947-1973, cyfieithiadau llawysgrif o waith Sarnicol,[1935], a nodiadau ar Sarnicol gan J. Tysul Jones, [1972] = Manuscripts and other papers accumulated and collected by J. Tysul Jones, including letters, 1924-1985; research papers for a textual and grammatical study of Hystoria Lucidar, with a full vocabulary, for his MA thesis, 1958; material relating to the history of the Llandysul area, 1888-[1985]; manuscripts of works written or translated by him, 1936-1970; newspaper cuttings relating to J. Tysul Jones and others, 1912-1971; notes and other material, 1926-1970, relating to Idwal Jones, Waldo Williams, Ifan Jones, and individuals from the Llandysul area; manuscripts of and relating to Sarnicol, 1889-[1975], including autograph poems, [1944], an annotated copy of his Storiau ar Gân (Denbigh, 1936), 1936-1938, transcripts and newspaper cuttings of his works, 1907-[1975], letters to J. Tysul Jones concerning Sarnicol, 1947-1973, manuscript translations of Sarnicol's work, [1935], and notes on Sarnicol by J. Tysul Jones, [1972].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: deunydd personol; hanes Llandysul; deunydd bywgraffyddol; llawysgrifau Sarnicol; papurau Ifan Jones; llyfrau lloffion a llyfrau nodiadau.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1987, tt. 64-68, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan ei weddw, Mrs Mair Tysul Jones, Llandysul, 1986.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir ychwaneg o bapurau Sarnicol yn NLW MSS 12178-12179, 21180-21187, 22170, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r archif yn cynnwys deunydd cynharach a gasglwyd gan J. Tysul Jones.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrt lunio'r rhestr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mân Restri a Chrynodebau 1987, Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001); LlGC, Mynegai i Ysgrifau Coffa (1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Tachwedd 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Jones, J. Tysul (John Tysul), | 1902-1986 | Archives
Llandysul (Ceredigion, Wales) | History
Poets, Welsh language
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Jones , Idwal , 1895-1937
Jones , Ifan
Jones , J. Tysul (John Tysul) , 1902-1986
Sarnicol , 1873-1945
Williams , Waldo , 1904-1971

Corporate names

Places
Cardiganshire (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details