ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Bowen, Euros, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 EURBOWEN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Euros Bowen

Short Title: Bowen, Euros, papurau (papers)

Creation date(s): 1922-1983

Level of description: Fonds

Extent: 0.153 metrau ciwbig (16 bocs, 1 cyfrol)

Name of creator(s): Euros Bowen

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Roedd Euros Bowen (1904-1988) yn un o feirdd mwyaf cynhyrchiol Cymru. Hanai o Dreorci, Cwm Rhondda, sir Forgannwg, a derbyniodd ei addysg yng Ngholeg Presbyteraidd Caerfyrddin cyn mynd i astudio yn Aberystwyth, Abertawe, Mansfield a Rhydychen, yn ogystal â Llanbedr Pont Steffan. Daeth yn offeiriad plwyf Anglicanaidd yn yr Eglwys yng Nghymru, a bu'n gurad yn Wrecsam, sir Ddinbych, a rheithor Llangywair a Llanuwchllyn, ger y Bala, sir Feirionnydd. Enillodd Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru am ei bryddest "O'r Dwyrain” a Chadair yr Eisteddfod yn 1950. Yn 1967-1974 bu'n aelod o Gomisiwn Sefydlog Ymgynghorol Litwrgi yr Eglwys yng Nghymru.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau a phregethau y Parch. Euros Bowen,1922-1983, yn cynnwys drafftiau cerddi, nodiadau darlithoedd ar ddiwinyddiaeth ac athroniaeth, 1929-1933; gweithiau llenyddol,1944-1977; dyddiaduron gwyliau, 1955-1980; gohebiaeth yn ymwneud â Chomisiwn Sefydlog Ymgynghorol Litwrgi yr Eglwys yng Nghymru a drafftiau o litwrgïau, 1967-1974; a thorion papur newydd a phapurau printiedig, 1953-1963 = Papers and sermons of the Rev. Euros Bowen, 1922-1983, including drafts of poems, lecture notes on theology and philosophy, 1929-1933; literary works, 1944-1977; holiday diaries, 1955-1980; correspondence realting to the Standing Liturgical Advisory Commission and draft liturgies, 1967-1974; and newspaper cuttings and printed papers, 1953-1983.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: nodiadau coleg; Comisiwn Sefydlog Ymgynghorol Litwrgi; pregethau; nodiadau darlithoedd ar ddiwinyddiaeth ac athroniaeth; nodiadau darlithoedd ar lenyddiaeth Cymru; gweithiau llenyddol; dyddiaduron gwyliau; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1991, tt. 6-8, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan y Llyfrgell.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Prynwyd gan Castle Bookshop, Holt, yn 1990.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1991. Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Bowen, Euros | Archives
Liturgies | Wales
Philosophy | Examinations, questions, etc.
Poets, Welsh language
Religious literature, Welsh
Sermons, Welsh | 20th century
Sermons, Welsh | Wales
Theology | Examinations, questions, etc.
Welsh literature
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Bowen , Euros

Corporate names
Church in Wales

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details