ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Jones, R. ('Dofwy'), papurau

Reference code(s): GB 0210 DOFWY

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Llenyddol Richard Jones ('Dofwy')

Short Title: Jones, R. ('Dofwy'), papurau

Creation date(s): 1888-1955

Level of description: Fonds

Extent: 0.01 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): Richard Jones ('Dofwy', 1863-1956)

CONTEXT

Administrative/Biographical history:

CONTENT

Scope and content/abstract: Mae'r casgliad yn cynnwys cerddi eisteddfodol, cerddi coffa ac englynion gan Dofwy, ei ddyddiadur am 1888, traethodau ganddo, ynghyd â thorion o'i erthyglau o Y Cymro = The collection includes eisteddfodic poems, memorial poems and englynion by Dofwy, his diary for 1888, essays by him, together with cuttings of his articles from Y Cymro.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: cerddi, dyddiadur, traethodau, torion o Y Cymro, a llythyr.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, t. 57. Ceir mynediad i'r catalog ar lein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr Trefor Jones, Fferm Talyrnau, Cwmlline, Machynlleth, trwy law Mr Brynmor Jones, 25 Danycoed, Aberystwyth, yn Nhachwedd 1998.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, rhestr Papurau Llenyddol Richard Jones ('Dofwy'), LlGC Mân Restri a Chrynodebau, 1999, t. 57.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Poets, Welsh language
Poets, Welsh language | Wales | Archives
Welsh poetry | 19th century
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Jones , Richard , 1863-1956

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details