ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Ioan Brothen, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 BROTHEN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Ioan Brothen

Short Title: Ioan Brothen, papurau (papers)

Creation date(s): 1823-1996

Level of description: Fonds

Extent: 0.019 metrau ciwbig (2 focs)

Name of creator(s): John Jones ('Ioan Brothen', 1868-1940)

CONTEXT

Administrative/Biographical history:

CONTENT

Scope and content/abstract: Y mae'r casgliad yn cynnwys: llythyrau, 1909-1938, at 'Ioan Brothen', a llythyrau, 1950-1974, at Enid Jones; dyddiaduron Ioan Brothen, 1894, 1931-1940; llyfrau nodiadau a llyfrau lloffion, 1888-1940, yn cynnwys cerddi, englynion, penillion, torion o'r wasg, arysgrifau cerrig beddau; papurau amrywiol, 1823-1996; ac eitemau printiedig, 1922-1926. = The collection comprises: letters, 1909-1938, to 'Ioan Brothen, and letters, 1950-1974, to Enid Jones; diaries of Ioan Brothen, 1894, 1931-1940; notebooks and scrapbooks, 1888-1940, containing poems, englynion, verses, press cuttings, gravestone inscriptions; miscellaneous papers, 1823-1996; and printed items, 1922-1926.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: gohebiaeth; dyddiaduron; llyfrau nodiadau a llyfrau lloffion; papurau amrywiol; ac eitemau printiedig.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 45-47. Ceir mynediad i'r catalog hefyd ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr Arwyn Thomas, Casnewydd, yng Ngorffennaf 1998.

ALLIED MATERIALS

Related material: Ceir papurau pellach Ioan Brothen ym mysg papurau J. W. Jones yng ngofal Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y titl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan J. Graham Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr o bapurau Ioan Brothen, LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1999, tt. 45-47.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Medi 2006


INDEX ENTRIES
Subjects
Ioan Brothen, | 1868-1940 | Archives
Poets, Welsh language
Poets, Welsh language | Wales | Archives
Welsh poetry | 19th century
Welsh poetry | 20th century

Personal names
Ioan Brothen , 1868-1940

Corporate names

Places
Blaenau Ffestiniog (Wales)
Llanfrothen (Wales)

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details