ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Richards, Leslie, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 WLESARDS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Leslie Richards

Short Title: Richards, Leslie, papurau (papers)

Creation date(s): 1939-1989

Level of description: Fonds

Extent: 0.045 metrau ciwbig (5 bocs)

Name of creator(s): William Leslie Richards

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Graddiodd y bardd a'r nofelydd William Leslie Richards (1916-1989)o Gapel Isaac ger Llandeilo, yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Bu'n athro ysgol i gychwyn cyn dod yn Ddirprwy Brifathro Ysgol Gyfun Llandeilo o 1975 hyd 1981. Yr oedd yn awdur sawl nofel, yn eu plith Yr Etifeddion, 1956. Ynghyd â D. H. Culpitt cyhoeddodd gyfrol ar D. J. Williams, Y Cawr o Rydcymerau yn 1970.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau William Leslie Richards o Gapel Isaac, sir Gaerfyrddin, deunydd llenyddol yn bennaf, 1939-1989, yn cynnwys barddoniaeth, 1957-1989; rhyddiaith, 1937-1972, beirniadaethau mewn gwahanol eisteddfodau, 1962-1980; sgriptiau radio, 1951-1963; sgriptiau a baratowyd ar gyfer rhaglenni teledu, 1965-1968; gohebiaeth, 1936-1989; dyddiaduron, 1932-1989; tystysgrifau, 1925-1928; a phapurau amrywiol,1930-1989 = Papers of William Leslie Richards from Capel Isaac, Carmarthenshire, mainly literay material, 1939-1989, including poetry, 1957-1989; prose writings, 1937-1972, adjudications in various eisteddfodau, 1962-1980; radio scripts, 1951-1963; scripts prepared for television programmes, 1965-1968; correspondence, 1936-1989; diaries, 1932-1989; certificates, 1925-1928; and miscellaneous papers, 1930-1989.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: barddoniaeth; rhyddiaith; beirniadaethau ar gystadlaethau eisteddfodol; sgriptiau radio a theledu; gohebiaeth; dyddiaduron; tystysgrifau; a phapurau amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1991, tt. 72-76, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwnwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Cyflwynwyd yn rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Huw Ceiriog Jones a'i wraig, Bow Street, Ceredigion, yn 1990.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1991, tt.72-76; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh language
Diaries | Wales | 20th century
Eisteddfodau | Wales
Novelists | Welsh language
Poets, Welsh language
Radio scripts, Welsh
Richards, W. Leslie | (William Leslie), | 1916-1989 | Archives
Television scripts
Welsh literature | 20th century
Welsh poetry | 20th century
Welsh prose literature | 20th century

Personal names
Richards , W. Leslie (William Leslie) , 1916-1989

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details