ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Lewis, L. Haydn, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 LHLEWIS

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau L. Haydn Lewis

Short Title: Lewis, L. Haydn, papurau (papers)

Creation date(s): 1886-1985 (crynhowyd [c.1923]-[c.1985])

Level of description: Fonds

Extent: 0.172 metrau ciwbig (6 bocs)

Name of creator(s): Lewis Haydn Lewis

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Ganwyd y Parch. Lewis Haydn Lewis (1903-1985), bardd, yn Aberaeron, Ceredigion, a chafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a Choleg Exeter, Rhydychen. Yr oedd yn weinidog gyda'r Presbyteriaid ym Mhontarfynach, Ceredigion, hyd 1935, ac yna yn Nhonpentre, Morgannwg, hyd ei ymddeoliad yn 1973, ond y mae'n fwy adnabyddus fel bardd. Enillodd y Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1961 a 1968, a chyhoeddodd bedair cyfrol o gerddi. Yn ogystal, daeth i'w feddiant rhai o bapurau ei dad, a fu farw yn 1923 yn dilyn gyrfa fel capten agerlong.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau'r Parch. L. Haydn Lewis, 1886-1985, yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith a gyfansoddwyd ganddo, gan gynnwys gwaith a gyhoeddwyd yn Cerddi cyfnod (Caernarfon, 1963), Cerddi Argyfwng (Llandybïe, 1966) a Meini ac olion (Llandysul, 1975), llyfrau nodiadau yn cynnwys rhyddiaith, erthyglau a thraethodau, cyflwyniadau dramatig a dramâu cerdd gyda geiriau a ysgrifennwyd ganddo; ynghyd â nodiadau ei ddarlithoedd, pregethau, gohebiaeth, torion o'r wasg, nodiadau ar seremonïau a berfformiwyd yng nghapel Jerusalem, Tonpentre; papurau teuluol yn cynnwys deunydd achyddol, a rhai papurau o eiddo ei dad, Thomas Lewis,1886-1923 = Papers of the Rev. L. Haydn Lewis, 1886-1985, comprising his poetry and prose compositions, including the work published as Cerddi cyfnod(Caernarfon, 1963), Cerddi argyfwng (Llandybie, 1966) and Meini ac olion (Llandysul, 1975), notebooks containing prose, articles and essays, dramatic productions and musical dramas that he wrote the words for; together with his lecture notes, sermons, correspondence, press cuttings, notes on ceremonies performed at Jerusalem chapel, Tonpentre; family papers including genealogical material, and some papers of his father, Thomas Lewis, 1886-1923.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg, Saesneg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: barddoniaeth; rhyddiaith (llyfrau nodiadau; cyflwyniadau dramatig; dramâu cerdd); pregethau; nodiadau; gohebiaeth; torion o'r wasg; amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd gan Mr Richard Lewis, Llandaf, Caerdydd, mab L. Haydn Lewis, ym Mehefin 1985.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Drama | 20th century
Poets, Welsh language

Personal names
Lewis , Lewis Haydn , 1903-1985

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details