ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Gwilym Wyn, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 GWIWYN

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Gwilym Wyn

Short Title: Gwilym Wyn, papurau (papers)

Creation date(s): [?1870au]-[cyn 1914]

Level of description: Fonds

Extent: 0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Name of creator(s): William Jones ('Gwilym Wyn', 1852-1914)

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd William Jones ('Gwilym Wyn', 1852-1914) o Gwmllynfell, Morgannwg, yn areithiwr, yn feirniad ac yn awdur barddoniaeth a rhyddiaith. Gweithiodd am gyfnod fel glöwr yn Hen Bwll Cwmllynfell. Yr oedd yn briod gyda phedwar mab, a bu farw ym Medi 1914.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Gwilym Wyn yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith, beirniadaethau eisteddfodol, traethodau a nodiadau ar gyfer sgyrsiau a phregethau, [1852]-[1914] = Papers of Gwilym Wyn comprising poetry and prose works, eisteddfodic adjudications, essays and notes for talks and sermons, [1852]-[1914].

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd yn gerddi, rhyddiaith, beirniadaethau eisteddfodol, traethodau, a nodiadau ar gyfer pregethau a darlithoedd.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1995, t. 33, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd Mr W. H. G. Evans, Newark, Nottinghamshire, trwy law Mrs Mineira Jones, Cwmllynfell, Gorllewin Morgannwg, 1995.

ALLIED MATERIALS

Related material: Mae ei Drwydded Gorsedd (1876) yng Nghasgliadau Arbennig Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1995; LlGC Mynegai Bywgraffyddol W. W. Price (anghyhoeddedig); Owen, J. Dyfnallt, J. D. Jones a Ben Davies (gol.) Hanes Eglwys Cwmllynfell (Caerfyrddin, 1935).

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mai 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh language
Eisteddfodau | Wales
Gwilym Wyn, | 1852-1914 | Archives
Poets, Welsh language
Welsh literature | 19th century
Welsh poetry | 19th century

Personal names
Gwilym Wyn , 1852-1914

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details