ANW logo

Archives Network Wales

Search the collections:        Search help | Advanced search   | Browse by repository

Browse the indices: Combined(searchable) Personal names Corporate names Places Subjects

[Cymraeg]

[Home]

[New to Archives?]

[Family history]

[Admin menu]

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details

National Library of Wales
Rees, Mati, papurau (papers)

Reference code(s): GB 0210 MATEES

Held at: National Library of Wales

Title: Papurau Mati Rees

Short Title: Rees, Mati, papurau (papers)

Creation date(s): 1907-1986

Level of description: Fonds

Extent: 0.063 metrau ciwbig (7 bocs)

Name of creator(s): Mati Rees

CONTEXT

Administrative/Biographical history: Yr oedd Mati Rees (1902-1989), a hanai o Rydaman, sir Gaerfyrddin, yn un o bum plentyn peiriannydd mwyngloddio. Graddiodd mewn Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth yn 1924. Tra roedd hi'n athrawes yn Ysgol Ramadeg y Sir, Porth, cwblhaodd draethawd MA ar ieithyddiaeth, astudiaeth arloesol a osododd sail i'w diddordeb llwyr mewn dulliau dysgu iaith a barodd ar hyd ei hoes. Arweiniodd y diddordeb hwn at gyhoeddi cyfres o werslyfrau i ysgolion a sgriptiau'r gyfres deledu boblogaidd 'Croeso Christine'. Ar ôl blynyddoedd lawer fel athrawes yn Ysgol Ramadeg Llanelli, cafodd ei hapwyntio'n brif ddarlithydd yn 1966. Chwaraeodd ran flaenllaw ym mywyd diwylliannol a chrefyddol Cymru, ac roedd hi'n hynod o amlwg mewn materion yn ymwneud ag Undeb Bedyddwyr Cymru, Urdd Ieuenctid y Bedyddwyr, yr Orsedd ac UCAC. Yr oedd yn ddarlledwraig cyson, yn golofnydd ac yn awdur toreithiog. Treuliodd flynyddoedd olaf ei bywyd yn Aberystwyth. Bu farw yn 1989.

CONTENT

Scope and content/abstract: Papurau Mati Rees, 1907-1986, un cynnwys nodiadau ar gyfer anerchiadau cyhoeddus a drafftiau erthyglau a thraethodau, 1958-1984; deunydd yn ymwneud â dysgu Cymraeg fel ail iaith, 1964-1981; gohebiaeth,1949-1985; eitemau printiedig a thorion o'r wasg, 1913-1989; ac amrwyiol,1920-1960 = Papers of Mati Rees, 1907-1986, including notes for public speeches and drafts of articles and essays, 1958-1984; materials relating to the teaching of Welsh as a second language, 1964-1981; correspondence, 1949-1985; printed items and press cuttings, 1913-1989; and miscellanea, 1920-1960.

ACCESS AND USE

Language/scripts of material: Cymraeg

System of arrangement: Trefnwyd fel a ganlyn: nodiadau ar gyfer anerchiadau ac erthyglau; deunydd dysgu Cymraeg; gohebiaeth; deunydd printiedig; ac amrywiol.

Conditions governing access: Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod deunydd'.

Conditions governing reproduction: Amodau hawlfraint arferol

Finding aids: Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1992,tt. 108-110, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein hefyd.

Detailed catalogue

ARCHIVAL INFORMATION

Appraisal, destruction and scheduling information: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals: Ni ddisgwylir ychwanegiadau

Archival history:

Immediate source of acquisition: Rhodd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Deian Hopkin yn 1991.

ALLIED MATERIALS

DESCRIPTION NOTES

Note: Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's note: Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1992; LlGC, Ysgrifau Coffa, 1989.

Rules or conventions: Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Date(s) of descriptions: Mehefin 2003


INDEX ENTRIES
Subjects
Authors, Welsh language
Rees, Mati, | 1902-1989 | Archives
Welsh language | Study and teaching

Personal names
Rees , Mati , 1902-1989

Corporate names

Places

List of repositories  |  List of collections at National Library of Wales  |  Repository home page  |  Contact details